Sık Sorulan Sorular

İngilizce düzeyi daha düşük olan öğrenciler için farklı bir program uygulanacak mı?


Sınıfa başka okullardan nakil gelen öğrenciler için içerik ve haftalık saat bazında farklılaştırılmış bir program uygulanacaktır. Diğer sınıf seviyelerinde bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda takviye dersleri olacaktır.

LGS Çalışmalarında Rehberlik Uygulamalarınız Nelerdir?


Öğrenciler ve veliler sınavın uygulanma koşulları ve puanlamaya ilişkin bilgilendirilir.

Öğrencilerin odaklanma ve sürdürülebilir dikkat taraması yapılır. Dikkat sorunlarına karşı öğrenci bilgisayar destekli dikkat egzersizleri ile desteklenir.

Deneme sınavları sırasında öğrencinin sınav becerileri ve stresle baş etme yeterliliği gözlemlenir.

Öğretmenlerimizden detaylı öğrenme becerisi değerlendirme gözlemleri alınır.

Öğrencinin küçük grup çalışmaları ile eksik kazanımlarını tamamlaması sağlanır.

Zaman yönetimi ve çalışma programına uyma disiplini kazandırılır.

Sınav kaygısıyla baş etme becerisi kazandırmak üzere nefes terapisi ve gevşeme egzersizleri yapılır.

Öğrencinin gerçekçi ve zorlayıcı bir sınav başarısı hedefi belirlemesi ve bu hedefi gerçeklemek üzere motivasyonunun sürekliliğinin sağlanması için bireysel koçluk yapılır.

Haftalık soru çözme hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin takibi yapılır.

Sınav performansının beklenenden sapması halinde olası sorun alanları taranır ve iyileştirici önlemler alınır.

Velinin LGS başarısına yüklediği gerçekçi anlamı temel alan olumlu ebeveyn tutumu desteklenir.

Öğrencilere sınav becerilerini geliştirici eğitimler verilir.

İngilizce dersinde eğitim dilinin her zaman İngilizce olması dil edinim sürecini olumsuz etkileyebilir mi?


İngilizce dersinin en önemli amacı öğrencilerin sözlü – yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu nedenle dersteki iletişimin sadece İngilizce olması dilin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan bir araç olmasını sağlar. Dolaysıyla dil edinim sürecinin olumsuz etkilenmesi söz konusu değildir; tam tersi İngilizce gerçek hayata adapte edildiğinden öğrenme daha anlamlı ve daha kalıcı olur.

Çocuğumun İngilizce seviyesi henüz başlangıç düzeyinde ise dersleri takip etmede güçlük çekebilir mi?


İngilizce ders içerikleri ve öğretmenlerin dili kullanış biçimi öğrencilerin seviyesine göre adapte edilir. Dersliklerde sınıf içinde kullanılan genel diyaloglar ve kalıplarla ilgili öğrencilerin sürekli başvurabileceği dil posterleri yer alır. Ele alınan konular ve sunulan etkinlikler öğrencilerin dersten keyif almasını sağlamak üzere ve iletişime teşvik eder nitelikte geliştirilir.

Çocuğumun yabancı dildeki gelişimi nasıl ölçülebilir?


Öğrencilerin yabancı dil alanındaki gelişimini ölçmek ve kategorize etmek üzere bağımsız dil kurumları tarafından yapılan sertifika sınavlarına katılım sağlanır. Odak Okulları, İngilizcede en yetkili kurum olarak kabul gören Cambridge English Language Assessment ile, Almancada Goethe Enstitüsü ile işbirliği içerisindedir. Dil sertifika sınavlarına katılım 2018/ 2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle planlanmaktadır.