YABANCI DİL

YABANCI DİL

ODAK OKULLARI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ |

Erken yaşta yabancı dil öğrenmek değerli bir deneyimdir. Öğrenciler belirli bir yabancı dile ait yeterlilik kazanırken iletişim becerileri gelişir ve dilin nasıl işlediğine dair farkındalık oluştururlar.  Anadilinin yanı sıra farklı bir dil öğrenmek öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırırken kendi kültürünün yanı sıra diğer kültürleri de daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Odak Okulları yabancı diller bölümü öğrencilerine nitelikli İngilizce öğretimi sunmayı hedef olarak benimsemiştir. Temel amacımız dört dil becerisinin ( dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ileri düzeyde geliştirilmesi ve öğrencinin İngilizceyi sözlü /yazılı anlatımlarda iletişim aracı olarak kullanmasını sağlamaktır.

Okulöncesi ve İlkokul İngilizce dersinin amacı; öğrencileri keyifli ve eğlenceli bir şekilde yeni bir dille tanıştırmak, yabancı dil öğrenimine karşı ilgi uyandırmak ve genel anlamda öğrenme etkinliklerine uluslararası boyut kazandırmaktır. Erken yaş İngilizce eğitimi ileri dönemlerde yer alacak dil eğitiminin temelini oluşturur.

Okulun özgün eğitim modeli KIDEA uyarınca, yabancı dil dersi 21. y.y. becerilerini de geliştirmeye yönelik yapılandırılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı, yapıcı, bilgili, ahlaki ve kültürel değerlerin farkında olan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir.

Okulumuz yabancı dil müfredatı eklektik yaklaşıma göre yapılandırılmış olup Language Immersion metodunu temel alarak farklı yöntemlerin sentezinden oluşur. Özel tasarlanmış yabancı dil derslikleriyle, özenle seçilmiş özgün ve çağdaş kaynaklarla zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunulur.

 

Language Immersion Yöntemiyle İngilizce

“Immersion” kavramının Türkçedeki karşılığı “içine dalmak” veya edilgen anlamda “çepeçevre sarmalanmak” olarak açıklanabilir. Language Immersion yaklaşımına göre öğrenene “dil banyosu” yaptırılması öngörülür; diğer bir deyişle öğrenen hedef dille çepeçevre sarılır. Daha geleneksel yaklaşımlar hedef dili sadece didaktik yöntemlerle sunarken, language immersion yabancı dilin iletişim aracı olarak derse dâhil edilmesi ve öğrencinin ders konusuyla çepeçevre sarılması üzerine odaklanır. Öğretmen öğrencilerle her durumda yalnızca İngilizce iletişim kurar. Böylece İngilizcenin ders dili ve geçerli bir iletişim aracı olarak öğrencinin güncesinde yer alması sağlanır.

 

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ One Person – One Language and Bilingual Children

Language Immersion yöntemi temel alınarak anaokulu sınıflarında eğitim Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli olarak sürdürülür.  Sınıf içinde bir öğretmen yalnızca Türkçe, diğer öğretmen ise yalnızca İngilizce konuşur. Yabancı dil öğretmeni tüm söylemlerini dil dışı öğelerle destekler:  jest, mimik, işaretler, görsel ögeler anlam oluşturmada önemli rol oynar.  Zamanla çocuklar yabancı dile ait bağlantıları daha iyi kavrayabilir.

 

İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Language Immersion yaklaşımından hareketle, ilkokul birinci sınıftan itibaren “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) prensibi programa dâhil edilir. Öğrencinin farklı kanallardan İngilizceyle temas etmesini sağlamak amacıyla İngilizce diğer alanlarla tematik olarak ilişkilendirilir.

CLIL İngilizce müfredatımıza iki şekilde dâhil edilir; diğer derslerin temaları İngilizce dersinde öğrenme içeriği olarak sunulur ve buna ilave olarak disiplinler arası eşgüdüm çalışmaları yapılır. (İngilizce-Müzik, İngilizce-Matematik, İngilizce-Fen vb.)

YABANCI DİL