Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında bilimsel doğruların rehberliğini esas alan

Bilgiyi içselleştirerek üreten ve paylaşan

Küresel bir vizyon ile sürdürülebilir inovasyon kültürünü özümsemiş

Hayatın önemli bileşenlerinden birinin de teknoloji olduğunun farkındalığını kazanmış

Öncü girişimcilik ruhu ile değişime ve gelişime açık,

Toplumsal yaşamın her alanında sorumluluk bilinci ile inisiyatif alan

Bireysel bütünlüğü oluşmuş ve etik değerler ışığında hareket eden bireyler yetiştirmek temel odak noktamızdır.

 

Vizyonumuz

Yenilikçi ve öncü yaklaşımlarıyla kendine özgü bütünsel eğitim modelini uygulayarak ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratan bir kurum olmaktır.

Misyonumuz ve Vizyonumuz