Kayıt Şartları

Okulumuza, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.

*Okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar İçin;  Öğrenciler, gözlem ve görüşme yoluyla değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Başvuruların  kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.

*4, 5, 6,7 ve 8. Sınıflar İçin;  Okulumuz bünyesinde yapılacak olan “Kabul Sınavı “ sonucuna göre değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen velilerin öncelikle ODAK Okullarına gelerek ve başvuruda bulunarak “Aday Öğrenci Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formu doldurulduktan sonra randevu verilerek görüşmeler yapılacaktır.

ANAOKULU

2017-2018 eğitim öğretim yılında ; ODAK Okulları Okul Öncesi öğrencileri;

YAŞ GRUPLARI DOĞUM TARİHLERİ
3 YAŞ Ocak 2014 – Eylül 2014
4 YAŞ Ocak 2013 – Mart 2014
5 YAŞ Ocak 2012 – Mart 2013

* Ekim-Kasım-Aralık ve Ocak-Şubat-Mart doğumlu öğrenciler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından yapılan tanıma çalışması doğrultusunda gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilirler.

*Aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, ODAK Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.

İlkokul

  • 1. sınıflara, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mart 2012 ve öncesinde doğan öğrenciler alınacaktır. Aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, ODAK Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
  • 2. ve 3. sınıflar için aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, ODAK  Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile yaş düzeyinden beklenen gelişimsel özellikler açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
  • 4. Sınıflar için  aday öğrenciler ODAK Okulları Öğrenci Kabul Sınavı’na katılacaktır. ODAK  Okulları Öğrenci Kabul  Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde ODAK  Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)

Ortaokul

• 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler ODAK Okulları Öğrenci Kabul Sınavı’na katılacaktır. ODAK Okulları Öğrenci Kabul Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde ODAK Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)

Kesin Kayıt İşlemleri İçin Belgeler

  • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
  • Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
  • Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
  • Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
  • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi