Tercih Ettiğin Okul Geleceğindir

LGS: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (lise) için 2 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan ve toplamda 6 ana dersten oluşan bir sınavdır. Öğrenciler; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden oluşan sınavlara alınırlar. LGS, 50 sorudan oluşan “sözel bölüm” ve 40 sorudan oluşan “sayısal bölüm” olmak üzere iki bölüm şeklinde gerçekleştirilecektir.

Derslere göre soru dağılımları şu şekilde olacaktır:

Türkçe:20

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 10

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 10

Yabancı Dil: 10

Sınavda derslerin kat sayı dağılımları ise şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

Türkçe: 4

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 4

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1

Yabancı Dil: 1

Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Ortaöğretime Geçiş Yönergesine göre bazı okul türleri için sınava girerek puan edinmek şart olacak. Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak.

 

LGS’de Neler Yapıyoruz?

LGS çalışmalarımızı kurumumuza özgü “KİDEA” eğitim modeli kapsamında “PERDE” adını verdiğimiz bir sistem ile gerçekleştiriyoruz.

“PERDE” (Performans Değerlendirme) kapsamında öğrencilerimizi; hızlandırılmış program, deneme sınavları, ders tekrarları, rehberlik bölümünün desteğiyle LGS sınavına hazırlıyoruz. Ölçme ve değerlendirme sistemlerini çalışma uygulamalarımızın içene katarak hedeflediğimiz başarıya ulaşıyoruz.

LGS, KİDEA eğitim modelimizin “PERDE” sistemimizle öğrenciler konuları daha iyi içselleştirip öğrenirler.  Öğrencilerimize haftalık dilimlerde deneme sınavları yapılır. LGS yapılana kadar toplamda on sekiz (18) deneme sınavımız olur. Bu sınavlar ilk olarak çocukların pratiğini geliştirir, ikinci olarak öğrencilerin zamanı verimli kullanma reflekslerini geliştirir. Ölçme ve değerlendirme sonucunda öğrencilerin hangi konularda sıkıntı yaşadıklarını görüp bu konularda öğrencilerle birebir çalışma yaparız. Deneme sınavlarının dışında altı (6) ana dersle ilgili hafta içinde ve hafta sonunda etütler düzenleriz. Bu etütlerimizin sonunda haftalık kazanımların özümsendiğini görmek için “Konu Analiz Sınavı” (KAS) yapılır. Bu sınavların analizinde beklenen düzeyin altında kalan öğrencilerimizle bireysel çalışmalar gerçekleştirilir. Her dersin ünitesinin sonunda ders öğretmenlerimiz tarafından “Ünite Tarama Sınavı” (ÜTS) yapılır. Deneme sınavlarında 75 netin altında kalan öğrencilerimize kazanım tamamlama çalışmaları yapılır. Haftalık deneme sınavlarımızın dışında aylık uyguladığımız SİS (Süreç İzleme Sınavı) ile öğrencimizin kısa, orta ve uzun vadeli akademik gelişim durumları mercek altına alınır. Bununla birlikte LGS başlamadan önceki 8 haftada hızlandırma programımız başlar. Son 8 haftada konuları tamamen tekrarlar ve deneme sınavları üzerinden gerçekleştirir ve öğrencilerimizi sorularda yanlış yapamayacakları konuma getirmeyi hedefleriz.

Sınav süreci boyunca uzman rehberlik kadromuzun yönetiminde, öğrencilerimize profesyonel destek vererek çocuklarımızın/ velilerimizin motivasyonunu yükseltmek ve sınav kaygılarını azaltmak için zaman yönetimi, stres yönetimi, test çözüm teknikleri gibi konularda ciddi çalışmalar yaparız.

LGS sürecinin bir diğer boyutu da ölçme ve değerlendirmedir. Ölçme ve değerlendirme birimimiz, sürekli olarak öğrenciler hakkındaki geri bildirimleri onların öğretmenlerine ve idarecilerine vererek öğrencilerin eksiklerini belirleyip bu konuda öğrenciyi geliştirmek adına nokta atışı yaparlar. LGS çalışmalarımızı KİDEA eğitim modelimizin PERDE adını verdiğimiz sistem ile en iyi şekilde gerçekleştiririz.