ANAOKULU

ODAK Okulları Anaokulu Eğitim programımız 21.yüzyıl insanının gereksinim duyduğu bireyleri yetiştirmek amacıyla Montessori, Reggıo Emilia, High Scope, Head Start, Gems gibi okul öncesi döneme yönelik program yaklaşımlarından  alınan  iyi örneklerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin gelecekte başarılı ve mutlu bir hayat yaşayabilmeleri adına Okul Öncesi Eğitim Programında farklı gelişim ve zeka alanlarındaki etkileşime önem verilir ve zengin öğrenme ortamlarında deneyimsel öğrenme yöntemiyle proje tabanlı çalışmalar yapılmaktadır.

Detay İçin

İLKOKUL

ODAK Okulları İlkokul Eğitim programımız “KiDEA” eğitim modeli temelinde, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve konunun özelliğine göre belirlenen çağdaş ögretim yöntemleriyle kalıcı ve tam öğrenmenin gercekleşmesi uzerine oluşturulmuştur.

ODAK Okulları öğrencilerinin öğrenim yaşantısının üst basamaklarında başarılı ve mutlu bireyler olmaları için gerekli alt yapı oluşturulur. Güçlü bir akademik benlik algısı geliştirilerek kendi potansiyelinin farkında olup ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlenen 21. yüzyıl insanının yetişmesi programımızın odak noktasıdır.

DETAY İÇİN

ORTAOKUL

ODAK Ortaokullarında; yenilikçi ve öncü yaklaşımlarla sürdürülebilen  inovasyonu esas alan, proje tabanlı, duygusal ve sosyal bütünlüğü sağlayabilen, bilgiyi içselleştiren 21. yüzyılın  ihtiyaçlarına cevap veren   “KİDEA MODELİ”yle öğrenciler yetiştirilir.

Öğrencilerimizin yüksek akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle farklı olana karşı vicdanlı, farkında olan, sorumluluk ve paylaşım duygusunun geliştirilmesi hedeflenir.

Her branşta deneyimli kadromuz ile öğrenimi sadece sonuç odaklı değil; süreçle bir bütün olarak gören bilim, sanat, spor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu okulumuzda öğrencilerimize demokratik, kişisel farklılıklara saygılı ve çağdaş bir eğitim ortamı sunarız. Eğitim kadromuz, disiplinler arası çalışmalarla gerçekleştirilen etkin öğrenme, her bireyin akademik potansiyelini keşfetmesini sağlar.

DETAY İÇİN

Çözüm Ortaklarımız

Bizden Haberler